Utbrenthet og slitenhet

publisert i Løsninger

Tired-Woman-Resized

Fenomenet utbrenthet og slitenhet er et omfattende samfunnsproblem som ofte blir misforstått, diagnostisert og feilbehandlet

Årsaken er åpenbar: Det blir sett på som et problem, en sykdom og ikke en løsning.

Utbrenthet er en løsning, ikke en sykdom

Håndtering og forebygging av utbrenthet og slitenhet er en lærerik og nyttig prosess – en etterutdanning for mange. Det omfatter mental trening & coaching teknikker, utviklende og energifrigjørende terapi, rådgivning og egenaktivitet, og endring av tradisjonelle effektivitetsteknikker, eller utbrenthetsteknikker, fra 80 og 90 tallet – som mange fortsatt lever etter.

Løsningene jeg benytter gir deg verktøy til eget bruk og verdifull kompetanse som i mange sammenhenger kan benyttes i jobb og til veien videre i livet. Veien tilbake til ”livet” tar tid, men det er en nyttig og fin personlig utvikling.

Grunntanken er at utbrenthet ikke er en sykdom, men en normal reaksjon på langvarig overaktivitet

Utbrenthet er på sett og vis en redning og en løsning, selv om det ikke føles slik. Men det må tas alvorlig og håndteres på en skikkelig måte.

Det går an å gjøre noe med det – man kommer seg opp igjen ved riktig håndtering

Hva er utbrenthet?

Mange mener mye om dette, og har definert det på mange måter. Min erfaring er at utbrenthet en tilstand der kropp og sinn ikke orker mer, der man er så mentalt og fysisk sliten at alt stopper opp og slutter å virke som det skal.

Utbrenthet er en naturlig konsekvens av overdreven bruk av energi og mangel på gode pauser og riktig avkobling. De fleste som blir utbrente har faktisk vært for flinke til noe, men ikke så flinke til å være flinke. Man har glemt seg selv underveis. Utbrenthet er med andre ord en naturlig reaksjon, men som har uheldige konsekvenser og som kan lede til, eller medvirke til, sykdom. Det er en helt normal prosess, selv om det ikke oppleves som normalt.

Man er rett og slett ”bare” sliten!

Sykdom eller ikke?

Sykdom oppleves normalt som noe negativt. For mange blir redselen for mental sykdom en redsel som forverrer tilstanden, og mange er redde for at det er noe alvorlig galt med dem. Dette er en naturlig redsel for et misforstått fenomen, en redsel som både tar energi og gjør noe med selvfølelsen.

For mange kan resultatet bli en årelang diagnostisering som koster mer enn det smaker

Utbrenthet er en friskdomRestingFeet

Et sunt syn på en sunn reaksjon er et bedre utgangspunkt for en sunn utvikling enn en destruktiv tro på at det er noe galt med en når det ikke er det. Utbrenthet er en løsning – det stopper kroppen fra å gå helt til grunne.

Selv om utbrenthet ikke bør sees på som en sykdom, er fenomenet såpass alvorlig at vi må behandle det på samme måte som mange typer sykdommer. Spesielt gjelder det i forhold til det offentlige system, arbeidsgiver, og venner, familie og andre relasjoner i den hensikt å frigjøre nok ”rom” til å gjøre noe med situasjonen. Man må stoppe opp og ta seg tid til å gjøre noe med seg selv og situasjonen.

Utbrenthet er på mange måter bare kroppens eget punktum

Se også kurset: Utbrenthet for Nybegynnere