PwC Norge

«John Petter traff godt på tematikk og formidling ut fra våre ønsker og vår målgruppe.»