Norsk Epilepsiforbund

«John Petter Fagerhaugs evne til tilstedeværelse skapte en aktiv og positiv forsamling. Deltakernes tilbakemeldinger var udelt positive.»