NAV Ski

«Veldig bra for vår gruppe. Hyggelig og humoristisk, to the point, toveisdialog hvor vi fikk utdypet våre spørsmål, og konkrete og enkle råd. Fordel med telefonmøtet og at vi fikk lagt inn bestilling på hva vi ønsket.»