Bleiker videregående skole

«Det var et glimrende heldags foredrag for Bleiker videregående skole i forbindelse med et personalseminar på Oscarsborg i november. Fagerhaug engasjert og motiverte 100 personer med relevante, gode verktøy servert med humor. Fagerhaug stilte opp på et par dagers varsel fordi en annen ble forhindret. Det var full klaff for oss, kollegiet siterer stadig vekk Fagerhaug i hverdagen på skolen. Foredraget ga oss noe å jobbe videre med, og det ga oss et løft.»