Terapi og utvikling

publisert i Løsninger

Hvordan ser verden din ut?

Hva er du fornøyd med og hva sliter du med? Hvordan vil du ha det, og hvordan vil du komme dit? Hva er fornuftig å akseptere, og hva kan endres? Hvordan bruker du energien din i dag og hvordan kan den brukes mer fornuftig?

Dette er noen av de viktigste spørsmålene bak enhver sunn utvikling og problemløsning. Spørsmål som skaper nye spørsmål og gir gode svar. Svar som skaper holdninger og leder til gode handlinger og det gode liv. Spørsmål og svar skaper utvikling og bevegelse.

Fra A til B … og så til C

Det begynner ofte med problemer eller opplevelsen av at noe er vanskelig, men terapi og mental trening handler egentlig om å få til bevegelse og utvikling. Det handler om å få til bevegelse fra der du er til dit du vil, uansett om du har et problem, et behov eller et ønske. Fokuset er å få til bevegelse i den retningen du ønsker deg.

Når vi analyserer et problem eller et ønske inneholder det flere komponenter og løses ofte av seg selv når man setter i gang generelle utviklende prosesser for personlig utvikling. Eller ser nærmere på, og justerer bruken av aktivitet og energi. Fortid er viktig, men hva du har lært i fortiden og hvordan du bruker det i dag er viktigere enn å analysere hvordan fortiden egentlig var og hvem som har skylden for hva.

Vi er subjektive konstruktivister av virkeligheten, hvilket betyr at det er hvordan vi selv opplever det som betyr noe, ikke nødvendigvis hvordan det egentlig var eller er. Her bruker jeg hva jeg kaller en læringsfokusert tilnærming til fortiden for å gjøre den mer funksjonelt å jobbe med, dagen i dag og veien videre vil alltid være riktig sted og starte.

Terapi eller mental trening/coaching?

Psykologer er forskjellige og har forskjellige arbeidsformer og tilnærminger. Noen lytter og spør, noen begynner i barndommen, andre er mer aktive og rådgivende og tenker fremover. Jeg tilhører en mer aktiv retning som både lytter og spør, og gir råd og veiledning.

En psykolog gjør ingenting annet enn å prate, det er du selv som må gjøre jobben. Derfor fokuserer jeg både på den terapeutiske rolle og en mer mental trener eller coach, der dine utspill gir innspill til din egen trening og utvikling videre.

Her er vi løsningsfokuserte og normalorienterte , og bedriver ikke dyrking av sykdommer eller diagnoser. Selv om atferd kan virke unormal, kommer den ofte som en konsekvens av normale reaksjoner.

Vi er som regel ganske normale alle sammen

Metoder

Gjennom aktiv lytting og en aktiv dialog er jeg mer resultatorientert en metode orientert. Jeg tar i bruk funksjonelle metoder og teknikker fra de fleste steder og tilpasser hvert enkelt tilfelle. Metoder og teknikker som gir bevegelse og resultater.

I en mer faglig terminologi tar jeg i bruk elementer fra kognitiv terapi, sosial og systemisk tenkning og metoder innenfor kommunikasjonsorientert og løsningsorientert terapi, samt en rekke coaching teknikker. Jeg bruker også egenutviklede metoder og modeller.