Problemformelen

publisert i Løsninger

Finnes det et objektiv problem?

Finnes det et problem som er et problem uansett hvem som vurderer det og hvordan det blir vurdert? Det vil si et problem som virkelig ER et problem, og ikke bare en subjektiv vurdering og opplevelse av at det er et problem?

Ikke vet jeg, men det ser ut til at de fleste problemer mennesket har baserer seg på en subjektiv vurdering av hvordan de forventer eller ønsker at ting skal være eller ikke være.

Problemet er ofte den opplevde avstanden mellom virkeligheten og forventningen, eller et ønske om en annen virkelighet.

Dette kan illustreres med en formel:

Problem = Virkeligheten + Forventningene

Eller P = V + F

La oss definere VIRKELIGHETEN som 0, som grunnlaget, og vurderingen av FORVENTNINGENE mellom 0 og 10. Er FORVENTNINGENE høyere enn 0 øker vi sannsynligheten for et problem. Jo større differanse mellom V og F, jo større er problemet. Jo mindre differanse, dess mindre er problemet.

Eksempler på dette kan være når printeren ikke virker, og du forventer at den virker, eller når vi opplever noe uventet eller uønsket som bilkøer, forsinkelser av fly og tog, sykdom, partneren er vanskelig, skader, depresjon og smerte; Når vi forventer noe annet enn det som skjer, da blir det et problem for oss.

HVA ER SÅ LØSNINGEN?

  1. Vi må akseptere virkeligheten som den er, og ikke gjøre den verre eller bedre enn den er.
  2. Og så må vi NULLSTILLE FORVENTNINGENE!

Først da frigjør vi energi, fokus, tanke og handling til å kunne gjøre noe langt mer konstruktivt enn å dyrke problemer.

Først da finner vi løsninger og veien videre i livet.

Poenget er ikke å omdefinere problemet til et mer fancy ord eller utrykk, men å se på fenomenet på flere måter slik at man får bedre og mer funksjonelle måter å håndtere problemet på – slik at man får flere valg.

Det er også viktig å respektere folks egne opplevelser av verden og egne problemer, men mye kan løses  gjennom hvordan vi tenker og hvordan vi definerer det vi opplever.

«Et problem er bare et problem hvis det er et problem.»

Poenget er å finne løsninger som virker – å få mental frihet til riktig tanke og handling, slik at vi får det livet vi velger.