Mobilavhengighet skaper frykt og angst

publisert i Blogg

Mye tyder på at mobilavhengighet, som annen negativ avhengighet, skaper økende frykt og angst

Avhengigheten skaper en destruktiv spiral med sterke negative konsekvenser. Denne utviklingen er skremmende, da det virker som om flertallet av befolkningen har grader av mobilavhengighet. Ikke minst gjelder dette de unge, som benytter teknologien mest.

Fra interne kilder i NAV, videregående skoler og fra flere kommuner får jeg opplyst at sosial angst er en økende årsak til sykefravær, arbeidsløshet, og skolevansker blant unge. Dette er klassiske konsekvenser som følge av negativ avhengighet – avhengighet med negative konsekvenser. Erfaringer fra egen psykologpraksis bekrefter dette, og andre psykiske plager og degenererende utvikling på grunn av mobilavhengighet.

Dette betyr i praksis at mobilavhengighet fratar mange unge muligheter, valg og håp – den tar fra de fremtiden. Ting tyder også på at ensomhet kommer som en konsekvens av avhengigheten. Hva vil dette gjøre med samfunnet på sikt?

Et unaturlig liv skaper naturlige problemer

Når skal vi som samfunn skjønne dette? Når skal vi som samfunn stoppe dette?  Når skal vi begynne å snu mot et mer menneskevennlig samfunn, når det er så tydelig at vi gjør det motsatte? Er det ikke på tide å våkne opp når denne uhemmete bruken og pushingen av teknologidop og mobildop, som i dag gjøres overalt og fra alle kanter – også fra det offentlige, har så store negative konsekvenser?

Se, blant annet: Dataspillere sliter med depresjonerMobilbruk kan gi deg psykiske problemerDataspillavhengighet får status som psykisk lidelseDu blir syk av mobilbruken

Ny studie: Mobilavhengige føler seg mer ulykkelig

Teknologi er moro og kult, teknologi er nyttig, teknologi er kommet for å bli, akkurat som alkohol. Men er det ikke forskjell på å drikke et glass vin og en kasse? Drikker du hele tiden, blir livet veldig ugreit.

Når skal vi lære å bruke teknologien fornuftig til menneskets fordel, og ikke som et middel til et kollektivt mentalt selvmord? Har vi gitt opp som mennesker?

Når skal vi begynne å tenke nytt om det nye?

FLUKT/FRYKT SPIRALEN

Avhengighet er en flukt fra negative til positive følelser. Men alle våre følelser er der for en grunn, de har alle en funksjon for å utvikle oss og å overleve som menneske.

Negative følelser har viktige budskap, de inviterer til vekst og utvikling – de er en del av livet. Ingen får et godt liv uten. Livet skal også gjøre litt vondt – det er jo ingen som ler når de blir født. Doper vi ned følelser som oppleves negative så hemmer vi vår egen utvikling.

For de unge som er midt i en fysisk, mental og sosial utvikling så er dette fatalt.

Mobilavhengighet blir etter hvert en flukt fra negative normale følelser som ubehag, skummelhet, kjedsomhet, tristhet, ensomhet o.s.v. Men følelsene blir ikke borte, de bare fortrenges – for så å komme sterkere tilbake senere. Jo sterkere de blir, dess mer må vi flykte fra de – spiralen er i gang, og frykten og angsten vokser.

Vi ender i praksis opp med å flykte fra oss selv, våre egne følelser, vårt eget liv. Når vi flykter fra noe bekrefter vi for oss selv at det vi flykter fra er farlig. Flukten skaper mer frykt, og frykten skaper mer flukt fra oss selv. Spiralen er i gang – en fremtid blir ødelagt.

Vi blir i tillegg slitne av avhengigheten, frykten og flukten. Denne slitenheten forsterker den negative prosessen og fremtiden blir enda vanskeligere.

Frykt skaper flukt, flukt skaper mer frykt, og mer frykt skaper angst

HVA SKJER I PRAKSIS?

I begynnelsen opplever man bare positiv stimulering ved bruk av mobilen, som med annen avhengighet. Man oppdager også fort at stimuleringen gir positive følelser (en effekt som med vilje skapes av mobil- og APP produsentene). Denne opplevelsen gjør at man vil ha mer.

Etter hvert må brukeren ha mer og mer stimulering for å få nytelsen, og mer og mer stimulering for å eliminere ubehaget, av å ikke bli teknologistimulert, som bare blir større og større. Abstinensreaksjonene vokser og forsterker behovet for stimuli. Spiralen er i aksjon – en «mobiljunkie» skapes.

HVA ER LØSNINGEN?

Lev livet som det er, vær menneske og skap det livet du ønsker deg. Vi har aldri i verdenshistorien hatt flere muligheter, og verktøy til å oppnå våre ønsker og drømmer. For å få til dette må vi mestre 1) Den indre verden, 2) Den ytre verden, og 3) Den digitale verden, i riktig rekkefølge!

På samme måte som alkohol må vi lære å bruke teknologien riktig, og vi må forstå og formidle at teknologien aldri er målet, bare middelet.

Bryr vi oss om våre unge må vi veilede de bedre. Ikke som «gamle pekefingre» men mer som «logrete vaktbikkjer» og trygge og gode veiledere. Vi må vise de håp og muligheter i den virkelige verden, og ikke bare skjermer. Vi må også slutte med å vise de unge at våre egne mobiler er viktigere enn de.

Vi trenger å lære og å lære bort at det finnes bedre og mer riktige måter å leve på. Vi må nå, mer enn noen gang, lære å være menneske. Vi må lære og lære bort at digitaliseringen kan bidra til det gode liv, og ikke skape en livløshet som ender menneskehetens eksistens på denne planeten. Vi er fortsatt bare mennesker. Men vi er HELT på feil spor!

Vi er rett og slett amatører som prøver og feiler, men er prisen i ferd med å bli for høy?

Sosial angst er ikke noe man får – det er noe mange jobber for, det er noe mange skaper.

Se også «Teknologibruk som virker» og De unge slitne

Det er viktig å understreke at det er mange andre årsaker til frykt og angst som ikke skal undervurderes eller bagatelliseres, og at frykt og angst er alvorlige og livshemmende tilstander for de som sliter med det. Dette er ikke et slag til de som sliter, men en av forklaringene på en økning av tendenser og bivirkninger som ingen er tjent med. Vi bør alle respektere mennesker som sliter, men det er lurt å avdekke årsaker og å komme med løsninger som virker.