Kunsten å lede seg selv

publisert i Blogg

150113552Finn kraften i din emosjonelle intelligens

En bok som treffer sentrale punkter i selvutviklingen

Randi B. Noyes har skrevet en lettlest og folkelig bok som treffer en rekke sentrale punkter i forhold til egenutvikling, problemløsning og holdningsutvikling. Men selv om den er lettlest ligger det mye dybde og refleksjoner på veien til det tilsynelatende enkle.

Hun bruker egne erfaringer godt, tar oss med i historiene og serverer tankeverktøy som virker, dersom leseren tar seg tid til å reflektere over dem og å bruke dem aktivt. Hun stiller spørsmål og kommer med påstander som forandrer dersom leseren tar seg tid til å vente på svarene og tør å stille seg selv spørsmålene lenge nok. Det er ingen snarvei til egne følelser som mange ønsker seg, utforskingen må en gjøre selv.

Hun leverer et arbeid som ikke bare kan anbefales, men i høyeste grad «godkjennes» – vi har på hver vår arena kommet frem til mye av de samme tankene og grepene, og har begge hatt muligheten til å prøve dem ut i den virkelige verden med gode resultater. For meg gir det en god bekreftelse på den veien jeg har gått med mange av mine klienter. De vil nok kjenne seg igjen på flere av sidene, håper denne boken gir dem inspirasjon og innspill til veien videre.

Temaer

Boken tar for seg en rekke viktige temaer verdt å jobbe med:

  • Vær tro mot deg selv
  • Bli mer av det mennesket du innerst inne vet du er
  • Ikke tenk forandring, men finn og utvikl dine sterke sider
  • Emosjonell intelligens: Forstå og resonnere med og om følelser
  • Aksepter det mennesket du er
  • Led deg selv gjennom dine følelser
  • Velg å leve, og lev fullt
  • Ta ansvar for ditt eget liv
  • Tren på å lytte til din indre stemme
  • Hva er riktig for meg?

Selv om tittelen assosieres med tradisjonell ledelseslitteratur, er boken i seg selv et ypperlig verktøy for alle om vil utvikle seg. Noyes beskriver mange løsninger som virker.

Boken har kommet i ny utgave, du finner den her.