Intelligent egoisme

publisert i Blogg, Løsninger

EGOISME er bra – egoisme virker! Egoisme er kanskje den sterkeste drivkraften vi har, så hvorfor ikke bruke den intelligent?

Egoisme:"Tenke- og handlemåte som utelukkende tar sikte på å fremme ens eget vel, og som bare tar hensyn til andres vel når det kan tjene egeninteressen." (Store norske leksikon - https://snl.no/egoisme)

Egoisme forbindes ofte med hensynsløshet og selvopptatthet. Der ligger det største problemet. Hensynsløshet og selvopptatthet er i praksis en form for antiegoisme, noe som ikke leder til det egoet egentlig ønsker og trenger. Hensynsløshet og selvopptatthet ødelegger egentlig bare for egoet. Hva om vi deler det opp?

 

EGOISME uten HENSYNSLØSHET og SELVOPPTATTHET

= INTELLIGENT EGOISME!

 

Gjennom intelligent egoisme kan individets kanskje sterkeste drivkraft faktisk føre til noe positivt! Den kan lede til at individet virkelig oppnår livets egentlige hensikt – å bli fornøyd, glad og lykkelig.

Egoisme er nødvendig for å overleve. Egoisme bygger oss opp, gir oss styrke og energi og tar vare på oss – egoisme er skapende og fokuserende. Egoismen minner oss på det vi trenger. Forkaster du egoet, kaster du bort tiden og livet ditt. Egoismen setter premisser for å oppnå det gode liv.

Alle vil vel egentlig bare ha det bra, men på egne premisser. Og ingen blir lykkelige helt alene!

Alle har og trenger mentale eller fysiske bilder av noe elle noen de elsker eller elsket for å ha det bra. Vi må elske noe eller noen for å ha det bra. Dermed er egoisme også inkluderende, fordi vi er avhengige av andre for å bli virkelig lykkelige.

Egoet trenger å styrke VI-et for å kunne dyrke egoet: Jeg trenger deg og dere for å ha det bra – hodet trenger å lytte til hjertet for at egoet virkelig skal ha det bra.

HENSYNSLØSHET fyller oss derimot opp med det negative vi gjør mot andre. Den tapper oss for den samme livsenergien vi tar fra andre. Hensynsløsheten trekker oss ned når vi trekker andre ned. Det vonde vi påfører andre blir en del av oss selv.

Smerte, som ofte kommer fra smerte, avler smerte. Hensynsløsheten er ofte tankeløshet og gir oss sjelden det vi ønsker oss. Hensynsløshet er klassisk antiegoisme og i mange tilfeller ondskap.

Ondskap gjør aldri noen noe godt.

SELVOPPTATTHET gjør også ubotelig skade. Som et sort hull suger den ut all energien av de rundt oss for å etterlate ingenting. Selvopptattheten liker ikke seg selv, men er avhengig av «likes» fra andre. Når det å bli likt av andre blir viktigere enn å like seg selv, blir den indre motivasjonen spist opp av den ytre, og egoet mister seg selv.

«Likes» gir ikke resultater, bare mer sult.

Selvopptatte mennesker oppnår ikke det de ønsker – det å ha det bra med seg selv. De får bare en kortvarig lindring av tomheten.

Selvopptatthet skaper også krav og forventinger til de rundt seg, og har kun en ødeleggende og destruktiv effekt som sliter på omgivelsene. En selvopptatt person blir et passivt forventende offer som sjelden oppnår det man ønsker seg, eller aktiv og krevende som tapper andre for energi.

Krav og forventninger om at andre skal gjøre en tilfreds, er en feilslått strategi hvis målet er å bli lykkelig.

Disse eksemplene på klassisk antiegoisme er en destruktiv form for egoisme. Man kan føle seg litt bedre en stund, men INTELLIGENT EGOSIME vil føre til at man føler seg VELDIG MYE BEDRE lenge.

Selvopptatthet og hensynsløshet er vel sannsynlig også den største årsaken til stress i vårt moderne samfunn. Det hemmer det gode liv, de fine forholdene, det gode arbeidsmiljøet og sunn vekst og utvikling.

Hensynsløshet og selvopptatthet er misforstått egoisme, antiegoisme i praksis. To viktige faktorer som hindrer oss i å skape en bedre verden.

 

INTELLIGENT EGOISME dreier seg om et spørsmål bestående av tre grunnleggende faktorer:

Hvordan kan 1) JEG utvikle meg og ta vare på meg selv for å bidra til at 2) VI får det bedre og kan bidra til noe positivt for 3) DERE der ute, slik at jeg får det enda bedre med meg selv?

Summen av disse gjør det virkelig godt å være meg – godt å være ego! Intelligent egoisme er den optimale egoismen.

INTELLIGENT EGOISME I PRAKSIS:

  • Lederen (jeg) som tar vare på seg selv, fysisk og psykisk, slik at han kan bidra som menneske og som best mulig leder til å skape det optimale arbeidsmiljøet (vi) der de ansatte trives og har det bra. En avdeling der de ansatte også får utnyttet sine ressurser maksimalt og positivt, en avdeling der de ansatte bidrar optimalt. En slik avdeling kan skape noe konstruktivt og positivt for de der ute (dere). En slik avdeling kan tilføre andre deler av organisasjonen, kundene, samfunnet, verden en merverdi lederen VIRKELIG vil ha glede av.

 

  • Mannen, eller kvinnen (jeg) i et parforhold som har fokus på sin egen utvikling og helse for å kunne bidra til at alle i familien (vi) har det bra og skaper en god familie som påvirker verden rundt seg (dere) positivt. En som bytter ut gi og ta, og forventninger, med evnen til å sette pris på hverandre, det man har, og det man har og har fått til.

 

  • Politikeren (jeg) som gjør alt han kan for å stimulere, motivere og samarbeide med sine partikollegaer (vi) slik at han skaper et miljø og en politikk som tiltrekker seg velgerne (dere), og som bidrar til gode løsninger for landet.

 

  • Nettbrukeren (jeg) som bidrar konstruktivt, og deler merverdi for andre på nett og i sosiale medier slik at de han kommuniserer med (vi) får gode, oppbyggende og stimulerende opplevelser som også kan leses og oppleves konstruktivt av andre (dere).

 

  • Læreren (jeg) som gjør sitt ytterste for å være faglig sterk, tilstede, og å bry seg om elevene slik at hun skaper et motiverende og positivt læringsmiljø (vi) som igjen skaper positive ringvirkninger for elevenes relasjoner (dere).

 

  • Jeg som har fokus på vi som går positivt og konstruktivt utover dere er en generell tanke og løsning som alle kan bruke.

 

Eksemplene er mange. Intelligent egoisme kan brukes overalt i livet og i mange situasjoner.

Intelligent egoisme gir fokus som virker.

Alle disse eksemplene leder til en virkelig god selvfølelse for individet. Ikke en liten og kortsiktig følelse, men en stor og langsiktig følelse – ekte egoisme, intelligent egoisme! Hvordan ville verden sett ut hvis alle tenkte litt sånn av og til?

Mangel på INTELLIGENT EGOSIME er en av de viktigste faktorene som hindrer deg fra det gode liv jobb og privat, og de gode forhold til andre og spesielt dine nærmeste.

 

Intelligent egoisme er i praksis å ta vare på seg selv slik at man kan være noe for andre, da får man det VIRKELIG bra med seg selv!

 

…og til dere som virkelig ønsker å oppnå noe stort i livet; aldri bli for selvopptatt eller hensynsløs. Sånt gir bare små resultater, lite glede og for mye frykt.

Gi for å skape, ikke for å få. Det tar bort den destruktive «forventningsfella» som så mange av oss går i!