FS-modellen

publisert i Løsninger

Ønsker du utvikling? Resultater? Å nå mål? Her er et verktøy alle kan ha nytte av:

FS-modellen (Fagerhaug Solutions-modellen) er en konkret utviklingsmodell som skaper resultater for individer, organisasjoner og bedrifter. Modellen er en enkel og utprøvd teknikk som virker – den leder til en konkret handlingsplan som gir riktig fokus.

Basert på 4 hovedspørsmål jobber vi oss frem til hva vi trenger å ha fokus på for å sikre suksess. Gjennom realisme og konkretisering, avdekking av utfordringer og ønsker og mål finner vi riktige grep som leder til den «riktige» veien videre.

Husk at meningen med livet er ikke å komme i mål, men å føle at man er på rett vei …

Denne modellen er også grunnlaget for utviklingen av forskningsprogrammet «Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole» ved Universitetet i Agder. Se SAMM.

Bruk følgende spørsmål og spør til du finner gode konkrete svar:

1. Hvordan ser verden din/deres EGENTLIG ut i dag?

Hva er dagens situasjon? Hvilke utfordringer og ressurser har du/dere?

Beskriv situasjonen så detaljert som mulig. Beskriv den verken bedre eller verre enn det den er. Vær realistisk, forsøk å unngå å vurdere det du finner som negativt eller positivt – ting er som de er, aksepter virkeligheten.

2. Hvor vil du/dere egentlig?

Hvilke konkrete mål, ønsker, visjoner har du/dere? Beskriv de så tydelig du bare kan!

Det kan også holde med å definere en ønsket retning. Meningen med livet ikke er å komme i mål, men å kjenne at man er på rett vei.

HVORFOR?

Hvorfor vil du/dere akkurat det? Få frem følelsene rundt målet og retningen – alle våre handlinger er styrt av følelser!

FØL ØNSKENE – KJENN LYSTEN!

3. Hva leder FREMOVER mot det du/dere vil?

Hvilke konkrete tanker, verktøy, handlinger og fokus leder til ønsket utvikling?

Hva virker allerede? Fortsett med det! Dyrk det! Ha fokus på det du får til som virker!

4. Hva STOPPER deg/dere fra å oppnå ønskelige resultater?

Hvilke konkrete tanker, handlinger, ressurser osv stopper deg/dere på veien, og hvordan kan det løses opp i?

Det som vanligvis stopper de fleste, er unnskyldninger eller at det teknisk sett er umulig å gjennomføre. Det siste kan også bare være en unnskyldning.

= En handlingsplan!

Hva nå?

Plukk ut det som er viktigst å jobbe med fra de fire spørsmålene for å komme deg/dere videre. Finn de mest sentrale grep som påvirker mest.

Fokusmodellen HVA NÅ kan være et nyttig hjelpemiddel her.

Kombinert med Suksessformel 1 er FS-modellen en sikker vinner!

Modellen er blant annet testet ut på en videregående skole – se Hvordan motivere umotiverte elever

Denne modellen er også grunnlaget for utviklingen av forskningsprogrammet «Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole» ved Universitetet i Agder. Se SAMM.uia.no.