Fri Fra Forventninger

publisert i Løsninger

Forventninger er ofte den sikreste veien til helvete. Men kan du snu de, så kan du finne himmelen. Bruk forventningene funksjonelt, la de minne deg på riktig fokus som leder til riktige handlinger.

Forventninger fungerer dårlig på de fleste områder, og tar fra oss evnen til å se mulighetene, tenke tanker som virker, gjøre de riktige handlingene og til å bruke vår personlige styrke. Forventninger leder til konflikter, maktesløshet og negativitet – de tar fra oss mulighetene til noe bra og skaper utallige problemer hvis de ikke håndteres riktig.

Forventninger skaper fokus på det som skulle ha vært, og gjør at vi går glipp av det som er. Står du foran et stup, er det nemlig lurt å se det …

Forventninger er der for en grunn, men de er slitsomme når de ikke brukes riktig.

Det finnes fire typer forventninger:

  1. Forventninger du har til deg selv.

  2. Forventninger du har til andre og til verden rundt deg.

  3. Forventninger andre har til deg.

  4. Forventninger andre har til andre eller verden rundt seg.

Alle leder til forskjellige typer problemer, men de kan også lede til noe funksjonelt når de konverteres om til TRE FOKUS som gir mer konstruktive handlinger:

  1. Når de gjøres om til konkrete AVTALER med deg selv eller andre.

  2. Når de gjøres om til å SETTE PRIS PÅ deg selv, andre mennesker eller verden du er så heldig å leve i.

Gjør du forventninger om til å sette pris på, så forandrer du livet ditt fullstendig.

  1. Når de gjøres om til å se MULIGHETENE og POTENSIALET i personer, situasjoner eller deg selv. Slik at du gjør ditt for å påvirke i riktig retning.

Gjør forventningene håndterbare. Bruk tanker og handlinger som virker for å konvertere FORVENTNINGER om til ønskelige resultater.

Vi går alle i «forventningsfella» nå og da. Men må vi?

Les også Problemformelen