Depresjon er en friskdom!

publisert i Løsninger

Et program for å håndtere depresjon på en mer funksjonell måte

Depresjon blir sett på som en sykdom i varierende grad – en sykdom som rammer flere og flere, overraskende nok mange unge. Enkelte har gått så langt som å kalle det en epidemi.

Det anslås at depresjon koster samfunnet milliarder i året, og at problemet er økende. Noen mener til og med at depresjon er en av verdens mest omfattende sykdommer.

Når depresjon blir et nasjonalt problem

Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke at depresjon er en sykdom. Jeg tror vi tar feil. Jeg tror vi har misforstått hele fenomenet og skapt et problem, en sykdom, en epidemi. Jeg tror vi rett og slett tolker kroppens signaler feil.

Depresjon er ingen sykdom!

At vår misforståelse koster samfunnet kroner og mennesker livet, er jeg ikke i tvil om. Jeg mistenker at det er vår håndtering og forståelse av depresjon, samt stigmatiseringen og selve språkbruken knyttet til psykiske lidelser som skaper problemet og omfanget av det. Jeg tror at problemet er skapt fordi fenomenet er misforstått.

Psykiske lidelser er ofte normalreaksjoner

Ikke for å bagatellisere opplevelsen: depresjon kan oppleves som et helvete, uutholdelig og smertefullt, om ikke håpløst. Det er en grunn til at det oppleves slik, en god grunn – i likhet med følelsen av gnagende sult eller sterk tretthet. Kroppen sier i fra, sterkere og sterkere, slik at du omsider skal lytte og følge. Depresjon er en form for mental slitenhet – sinnet, og kroppen, er utslitt.

Etter over 15 år som psykolog virker det på meg som om dagens diagnosesystemer gjør flere og flere ”syke”. Men sykdom er at noe er galt, og depresjon er ikke noe som er galt. Det er et tegn på at kroppen virker. Depresjon er en friskdom (en normaltilstand eller reaksjon, selv om den kan oppleves negativ eller vond), en konsekvens av at man har vært mentalt aktiv for lenge.

Kroppen vet hva den trenger. Den lurer oss ikke – det er det diagnosene som gjør.

Depresjon er på mange måter kroppens eget punktum

Gjør depresjon om til en friskdom på 9 trinn

Problemet løses i praksis igjennom et enkelt og funksjonelt program.

Utdrag fra programmet:

•  Aksepter depresjon som kroppens naturlige varslingssystem

•  Finn ut hvordan aktivitet og energi skaper depresjon eller motivasjon

•  Lær og bruke «Ingenting – metoden»

•  Skap plass og rom for oppbygging

•  Bruk energien på det som er viktig for deg

•  Få tilbake energien og det gode liv

Se kurset Depresjon for Nybegynnere her!